!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljöhuset

 

Du öppnar med samma tagg som till din entré. Det finns anslag i miljöhuset om hur du sorterar ditt avfall. Om ngt är oklart om hur du ska sortera finns en sorteringsguide på Sysav: Länk

Miljöhuset är låst mellan kl 22 och 06.


Matavfall

Vi ska även sortera matavfall. Matavfallet används till bl.a.biogas som driver Malmös bussar. Matavfall är allt som blir över efter maten/matlagningen. För mera detaljer se: Länk Det finns påsar och hållare för matavfall att hämta i miljöhuset.

 

El-avfall

Det finns en behållare för el-avfall. Här kan du kasta telefoner, TV-apparater, TV-spel, Video och radio-apparater, datorer, datorskärmar, skrivare, kopiatorer, hushållsmaskiner och handverktyg. 

Alltså saker som drivs av el från väggen eller batteri.
 

 

 

Vad kan du inte kasta i miljöhuset?

Rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier, kvicksilvertermometrar. Dessa produkter måste du lämna på återvinningscentral. Länk Eller till "Farligt avfall-bilen" på bl.a. Limhamnstorg Länk  

Mediciner lämnar du in på apotek.

Som tidigare kommer samfälligheten att ordna sopcontainer, där du kan kasta skrymmmande avfall, cirka fyra gånger per år.

Uppdaterad 2016-08-18 av per bengtsson