!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordning och reda

Rökning.

Tänk på dina grannar om du röker på balkongen. Rök från cigaretter/cigarrer kan vara mycket irriterande för allergiker och icke-rökare. Vid rökning får naturligtvis inte fimpar slängas på gården. Det är förbjudet att röka i trapphusen, hissen, källaren och i andra gemensamma utrymmen.

Balkonger

Skaka inte mattor och sängkläder från balkongen.  

Om Gasolbehållare och Gasolapparater

På inglasad balkong får max 2 st. gasolbehållare i storlek 4,8 liter, (behållare 2012) förvaras.

På öppen balkong/uteplats får max en st. 26 liter behållare förvaras, (behållare P11).

 

Inglasad balkong räknas som inomhus. Och därför får endast gasolapparater som är avsedda för inomhusbruk användas på en inglasad balkong.

Gasoldriven terassvärmare får inte användas på balkong eller uterum.

Grillning med kol är ej tillåtet på balkong eller uterum. Du kan däremot använda el-grill eller gasolgrill, den senare under förutsättning att det finns en pulverbrandsläckare.

Förvaring av behållare med brandfarlig gas på vind, i källarförråd och i garage i flerbostadshus är förbjudet.

Reglerna är hämtade från MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Här kan du läsa mer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB, och om gasolflaskor från AGA: AGA gasol

 

Blomlådor, parabolantenner m.m. får inte sticka utanför balkongen/uteplatsen. Allt som monteras eller förvaras på balkongerna ska vara så förankrat att det inte kan ramla ner/ flyga ut och riskera att skada någon. Det är ej heller tillåtet att högtryckstvätta balkonger.

Avrinningshålen får inte täppas till. 

Vi har en ömtålig fasad så rådgör med styrelsen innan ni skall sätta upp något som kräver håltagning i fasaden. Detta för att undvika fuktskador. 

Ohyra

Enl. hyreslagen är ni skyldiga att anmäla om ni upptäcker ohyra i lägenheten. Detta görs till HSB/Anticimex.

Det är inte tillåtet att mata fåglar eller andra djur vare sig från balkongen eller i närområdet då detta drar till sig vildkatter, möss, råttor och fågelloppor. 

Husdjur

Hundar och andra djur får inte släppas lösa inom området. Enl. lag ska hundar vara kopplade. Plocka upp efter era hundar. Det finns latrintunnor utplacerade på flera ställen i området, använd dessa och inte papperskorgarna.

Trappavsatser

Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar, dörrmattor, leksaker o dyl. på trappavsatserna. Detta enl. Räddningstjänsten.

Dessa saker kan vara ett hinder för utrymning vid brand och försvårar trappstädningen.

Bilkörning inom området

Området är i princip avstängt för biltrafik. Tänk på att inte blockera tillfarterna med tanke på utryckningsfordon, färdtjänst o dyl.

Informera Era hantverkare hur de ska ta sig till din bostad för att undvika bilkörning mellan husen.

För parkeringstillstånd och nyckel, skicka ett mail till info@masterlotsenpaon.se, undertecknat med namn och tresiffrigt lägenhetsnr.

Utförligare information hittar du här: Länk

Cyklar/Barnvagnar 

Det finns cykelställ utanför varje trappuppgång. Det går också bra att parkera cyklar i källarens cykelutrymmen. Barnvagnsrummen på entré-plan är avsedda endast för barnvagnar.

Källare 

Det är förbjudet att ställa uttjänta diskmaskiner, möbler, etc. i gemensamma utrymmen i källaren. Det är inte föreningens ansvar att forsla bort detta utan det är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Utomhusarea. 

Får endast genomgå förändring med styrelsens godkännande.

På marknivå: Staket och utbyggnader får enbart målas i vit färg och ha samma utförande som det befintliga. Var uppmärksam på att myndigheter måste godkänna ändringar. Alla ändringar måste göras fackmässigt och av auktoriserade firmor. Kontakta styrelsen för rådgivning.

På terrass, balkong etc: Alla räcken och utbyggnader skall godkännas av styrelsen.

Bastu

Finns på Sundholmsgatan 20 och 26. Välkommen att använda faciliteterna, men lämna alltid lokalerna lika rent och fräscht som ni vill ha det när ni kommer.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-10-24 av Per Bengtsson