!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

VVS, renovering

Diskmaskinsuttag

Lägenheterna är förberedda för diskmaskin i ett av underskåpen i köket. Kontakta en auktoriserad firma för att koppla in vatten, avlopp och el.

Tvättmaskinsuttag

Badrummen är förberedda för tvättmaskinsinkoppling. Kontakta en auktoriserad firma för att koppla in vatten, avlopp och el. Om ni vill koppla in torktumlare måste denna vara av kondenstyp, så att ventilationen kan fungera.

Spiskåpa

Kåpan är inte försedd med konventionell fläkt utan måste vara en kåpa med forceringsmöjlighet. Det innebär att det alltid sugs ut en liten mängd luft via kåpan. När ni lagar mat kan ni öppna kanalen ytterligare genom att vrida på vredet på kåpan, samtidigt som ni justerar effekten på utsuget genom att fälla ner kåpans jalusi. Om ni byter fläktkåpa måste denna vara av typ ”utsug". Kontakta auktoriserad firma för information om rätt kåpa. 

Ventilation

Husen är utrustade med både till- och frånluftsventilation. Dessa don får inte sättas igen.

Fastigheten genomgår regelbundet den av myndigheterna föreskrivna obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Stopp i avloppen

Om det är stopp i vattenlåset får den boende själv stå för detta. 

Stopp i huvudstammen är föreningens ansvar.

Spola igenom rören då och då med hett vatten och diskmedel för att minska risken för mindre stopp. 

Lägenhetsytterdörr 

Dörren är en så kallad säkerhetsdörr av stål. Den är försedd med tittöga och lås av typ ASSA2000. Låset är försett med både cylinder och vred på insidan. Vid byte av entredörr skall denna vara en standarddörr exakt i form och färg som den befintliga.

Installations- och konstruktionsändringar

Om El-Vatten-Värme och Avlopp installationer ändras skall dessa godkännas av styrelsen.

Var också uppmärksam på att myndigheter måste godkänna ändringarna. Alla ändringar måste utföras fackmässigt av auktoriserad firma.

Är något oklart, kontakta styrelsen.

Renovering av bostad

Anmälan till styrelsen ang ändringar i lägenheten skall göras skriftligt.

Fönster och dörrar mot utomhusfasaden skall vara exakt som standardutförandet i både färg och form.

Eventuella nya dörrpartier, borttagande av väggar etc. skall godkännas av

styrelsen. Mer detaljer i PDF nedan!

 

Markiser - Solskydd - Rullgardiner

På balkonger, terrasser och uterum skall solskydd vara antingen vit, svart, grå eller beige. Detta för att få ett enhetligt utseende på fastigheterna.

 

 

Uppdaterad 2015-10-22 av Per Bengtsson